ID6-170. Ở thực vật có 2 loại rễ chính là:

Ở thực vật có 2 loại rễ chính là:

A. Rễ cái và rễ con.

B. Rễ cọc và rễ chùm,

C. Rễ cọc và rễ cái.

D. Rễ chùm và rễ con.

Lời giải

Rễ thực vật có 2 loại rễ chính là: rễ cọc và rễ chùm.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận