ID6-168. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính?

Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 4 loại

D. 5 loại

Lời giải

Rễ thực vật có 2 loại rễ chính là: rễ cọc và rễ chùm.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận