ID12-91: Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3900 liên kết hiđrô. Số lượng

Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3900 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên là:

A. A = T = 720, G = X = 480

B. A = T = 900, G = X = 60

C. A = T = 600, G = X = 900

D. A = T = 480, G = X = 720

Lời giải

Gen dài 5100 Å → có tổng số nu là: N = 2A + 2G = \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\) = 5100 : 3,4 x 2 = 3000 (nuclêôtit) (1)

Có 3900 liên kết H → có 2A + 3G = 3900 (2)

Từ (1) và (2) → A = T = 600 và G = X = 900

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận