ID12-90. Một gen có tổng số 1824 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có

Một gen có tổng số 1824 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có G = X, A = 2X, T = 3X. Gen này có chiều dài là bao nhiêu?

A. 6504,2 Å

B. 2713,2 Å

C. 2284,8 Å

D. 4824,6 Å

Lời giải:

Ta có trên mạch 1: G1 = X1, A1 = 2X1, T1 = 3X1

A = T = A1 + T1 = 5X1

G = X = G1 + X1= 2X1 → N = 2A + 2G = 14X1; H = 2A + 3G = 16X1

Tính theo số liên kết hiđrô là: 10X1 + 6X1 = 1824 → X1 = 114 → N = 1596 nuclêôtit → \(L = \frac{N}{2} \times 3,4 = \frac{{1596}}{2} \times 3,4 = 2713,2\)  Å

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận