ID12-89: Một alen có 915 nuclêôtit Xytôzin và 4815 liên kết hiđrô. Gen đó có

Một alen có 915 nuclêôtit Xytôzin và 4815 liên kết hiđrô. Gen đó có chiều dài là:

A. 6630 Å

B. 5730 Å

C. 4080 Å

D. 5100 Å

Lời giải

Xét gen có: H = 2A + 3G → A = (H – 3G)/2 = (4815 – 3.915) : 2 = 1035 nuclêôtit

Tổng số nuclêôtit trong gen là: N = 2A + 2G = 1035.2 + 915.2 = 3900.

→ Chiều dài của gen đó là \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\)= 3900 : 2 x 3.4 = 6630 Å

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận