ID12-88. Một gen có %A = 20% và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có

Một gen có %A = 20% và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là:

A. 2400

B. 2040

C. 3000

D. 1800

Lời giải

Xét gen có: A = 20% → G = 50 – %A = 30%

Số liên kết hiđrô trong gen là: H = 2A + 3G = 2 x %A × N + 3 x %G × N = 3120 → 2.0,2N + 3.0,3N = 3120 → N = 2400

Tổng số nuclêôtit trong gen là: 2400.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận