ID12-87: Một phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và ađênin chiếm 30%

Một phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Tổng số liên kết hiđrô của đoạn ADN này là

A. 3000.

B. 3100.

C. 3600.

D. 3900.

Lời giải

Số lượng nuclêôtit trong phân tử ADN là: N = C x 20 = 150 x 20 = 3000 nuclêôtit

A = T = 30 % → G = X = 20 %

2A + 2G = 3000 → A = T = 900 nuclêôtit; G = X = 600 nuclêôtit

Tổng số liên kết hiđrô có trong phân tử ADN là: H = 2A + 3G = 2×900 + 3×600 = 3600

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận