ID12-86: Một gen cấu trúc dài 4165 Å trong đó có 455 nuclêôtit loại Guanin

Một gen cấu trúc dài 4165 Å trong đó có 455 nuclêôtit loại Guanin. Tổng số liên kết hiđrô của gen là:

A. 2905

B. 2850

C. 2950

D. 2805

Lời giải

Số nuclêôtit của gen: N = L x 2 / 3,4 = 4165 x 2 : 3,4 = 2450 nu

Số liên kết hiđrô: H = 2A + 3G = N + G = 2450 + 455 = 2905

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận