ID12-85: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau

Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là

A. 2250.

B. 1798.

C. 1125.

D. 3060.

Lời giải

Gen có 900 cặp nu, Tỷ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau → A + G = 50% → Gen là mạch kép

Tỉ lệ các loại nu bằng nhau: A = T = G = X = 900 x 2 : 4 = 450

→ Số liên kết hiđrô của gen là : H = 2A + 3G = 2.450 + 3.450 = 2250

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận