ID12-84: Một đoạn ADN chứa 1600 nuclêôtit, tỉ lệ nuclêôtit loại A là 35%

Một đoạn ADN chứa 1600 nuclêôtit, tỉ lệ nuclêôtit loại A là 35%, loại G là 25%, xác định số liên kết hiđrô trong đoạn ADN này?

A. 2320

B. 1160

C. 0

D. 4640

Lời giải

Ta thấy A = 35%, G = 25% → A + G ≠ 50%

→ Phân tử ADN là ADN đơn → Số liên kết hiđrô bằng 0

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận