ID12-67. Trên mạch thứ nhất của gen có 25% Guanin, 18% Ađênin, trên mạch thứ hai

Trên mạch thứ nhất của gen có 25% Guanin, 18% Ađênin, trên mạch thứ hai của gen có 15% Guanin. Tỷ lệ % số nuclêôtit loại Timin của gen là

A. 15%.

B. 20%.

C. 45%.

D. 30%.

Lời giải:

G = X = \(\frac{{\% {G_1} + \% {G_2}}}{2}\)= (25% + 15%):2 = 20%

A = T = 100% – 2×20% = 30%

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận