ID12-485: Phân tử mARN dài 3366 Å. Có một ribôxôm trượt qua 1 lần

Phân tử mARN dài 3366 Å. Có một ribôxôm trượt qua 1 lần trên mARN mất 33 giây. Hãy cho biết tốc độ giữ mã của ribôxôm là bao nhiêu axit amin trong một giây?

A. 12

B. 10

C. 8

D. 6

Lời giải

rN = L/3,4 = 3366 : 3,4 = 990 ribônuclêôtit

Số bộ ba của mARN = 990 : 3 = 330 bộ ba

→ Tốc độ giữ mã của ribôxôm là 330 : 33 = 10 axit amin/s

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận