ID12-484: Phân tử mARN có chiều dài 3468 ăngstron để cho 5 ribôxôm

Phân tử mARN có chiều dài 3468 ăngstron để cho 5 ribôxôm trượt không lặp lại. Tổng số axit amin đã được các phân tử tARN mang vào để giải mã là:

A. 1695 axit amin

B. 5100 axit amin

C. 1700 axit amin

D. 2034 axit amin

Lời giải

Số ribônuclêôtit của mARN là: rN = 3468 : 3,4 = 1020 ribonuclêôtit

Số chuỗi polipeptite tạo thành là 5

Số axit amin được mang vào để giải mã là (rN/3 – 1) x số chuỗi polipeptite = (1020: 3 – 1)x5 = 1695 axit amin

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận