ID12-483: Phân tử mARN có chiều dài 4488 ăngstron để cho 6 ribôxôm

Phân tử mARN có chiều dài 4488 ăngstron để cho 6 ribôxôm trượt không lặp lại. Tổng số axit amin đã được các phân tử tARN mang vào để giải mã là:

A. 4362 axit amin

B. 3426 axit amin

C. 2346 axit amin

D. 2634 axit amin

Lời giải

Số ribonuclêôtit của mARN là: rN = 4488 : 3,4 = 1320

Số chuỗi polipeptite tạo thành là 6

Số axit amin được mang vào để giải mã là (rN/3 – 1) x số chuỗi polipeptite = (1320 : 3 – 1)x6 = 2634

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận