ID12-482. Một gen ở sinh vật nhân sơ tự nhân đôi 3 đợt liên tiếp thu được

Một gen ở sinh vật nhân sơ tự nhân đôi 3 đợt liên tiếp thu được các gen con. Các gen con này đều được phiên mã 5 lần thu được các mARN. Mỗi mARN được tạo thành có 3 lần ribôxôm trượt qua để dịch mã. Theo lí thuyết, số chuỗi polipeptit được tổng hợp trong quá trình dịch mã trên là:

A. 480

B. 240

C. 960

D. 120

Lời giải

1 gen nhân đôi 3 lượt liên tiếp → tạo 23 = 8 gen con

Mỗi gen con phiên mã 5 lần → thu được 8 x 5 = 40 mARN

Mỗi mARN có 3 lần ribôxôm trượt qua để dịch mã → tạo 40 x 3 = 120 chuỗi polipeptit

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận