ID12-486: Phân tử mARN dài 5100 Å. Có một ribôxôm trượt qua 1 lần

Phân tử mARN dài 5100 Å. Có một ribôxôm trượt qua 1 lần trên mARN mất 50 giây. Hãy cho biết tốc độ giữ mã của ribôxôm là bao nhiêu axit amin trong một giây?

A. 12

B. 6

C. 8

D. 10

Lời giải

rN = L/3,4 = 5100: 3,4 = 1500 ribônuclêôtit

Số bộ ba của mARN = 1500 : 3 = 500 bộ ba

→ Tốc độ giữ mã của ribôxôm là 500 : 50 = 10 axit amin/s

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận