ID12-473. Ở sinh vật nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit được tổng hợp đã cần 499

Ở sinh vật nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit được tổng hợp đã cần 499 lượt tARN. Trong các bộ ba đối mã của tARN có A = 447; ba loại còn lại bằng nhau. Mã kết thúc của mARN là UAG. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN làm khuôn cho sự tổng hợp chuỗi pôlipeptit nói trên là?

A. A = 448; X = 350; U = G = 351.

B. U = 447; A = G = X = 351.

C. U = 448; A = G = 351; X = 350.

D. A = 447; U = G = X = 352.

Lời giải

Có 499 lượt tARN → số ribonuclêôtit trên mARN là: 499×3 + 3 = 1500 ribonuclêôtit (cộng 3 nuclêôtit của mã kết thúc).

Trong các bộ ba đối mã có 447 A → trên mARN có 447 U trong các bộ ba mã hóa axit amin, và 1 U trong bộ ba kết thúc. Vậy có 448 U.

Trong các bộ ba đối mã aa trên mARN có A = G = X = \(\frac{{499 \times 3 – 447}}{3} = 350\), mà bộ ba kết thúc là UAG nên ta có số lượng các loại nuclêôtit A = G = 351; U = 448; X = 350

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận