ID12-461: Trong một phòng thí nghiệm sinh học phân tử, trình tự

Trong một phòng thí nghiệm sinh học phân tử, trình tự các axit amin của một prôtêin armadillo đã được xác định một phần. Các phân tử tARN được sử dụng lần lượt trong quá trình tổng hợp có anticôđon sau đây: 3′ UAX 5′,  3′ XGA 5′,  3′ GGA 5′,  3′ GXU 5′,  3′ UUU 5′,  3′ GGA 5′.

Trình tự nuclêôtit ADN của chuỗi bổ sung cho chuỗi ADN mã hóa cho prôtêin armadillo

A. 5’-ATG-GXT-GGT-XGA-AAA-XXT-3’

B. 5’-ATG-GXT-XXT-XGA-AAA-XXT-3’

C. 5’-ATG-GXT-GXT-XGA-AAA-GXT-3’

D. 5’-ATG-GGT-XXT-XGA-AAA-XGT-3’

Lời giải:

mARN: 5′ AUG-GXU-XXU-XGA-AAA-XXT 3′

→ Mạch bổ sung của ADN: 5 ‘-ATG-GXT-XXT-XGA-AAA-XXT-3’

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận