ID12-460. Các côđon ( bộ ba mã sao) AAU,XXX,GGG và UUU mã hóa

Các côđon (bộ ba mã sao) AAU, XXX, GGG và UUU mã hóa cho các axit amin tương ứng lần lượt là: Asparagin (Asn), Prôlin (Pro), Glixin (Gli), Pheninalanin (Phe). Đoạn mạch gốc nào sau đây sẽ mã hóa chuỗi Phe – Gli- Asn- Pro

A. 5’….GGGATTXXXAAA….3’

B. 5’….AAATAAXXXGGG….3’

C. 5’….AAAXXXTTAGGG….3’

D. 3’….AAAXXXTTAXGG…5

Lời giải:

Chuỗi Phe – Gli- Asn- Pro được mã hóa bởi đoạn mARN có trình tự 5’…UUU GGG AAU XXX..3’

Vậy đoạn mã gốc trên gen là: 3’…AAA XXX TTA GGG…5’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận