ID12-459: Một đoạn mạch bổ sung của một gen ở vi khuẩn E.coli có

Một đoạn mạch bổ sung của một gen ở vi khuẩn E.coli có trình tự các nuclêôtit như sau 5’ ATT GXG XGA GXX 3’. Quá trình dịch mã trên đoạn mARN do đoạn gen nói trên phiên mã có lần lượt các bộ ba đối mã tham gia như sau

A. 3’UAA5’; 3’XGX5’; 3’GXU5’; 3’XGG5’.

B. 5’UAA3’; 5’XGX3’; 5’GXU3’; 5’XGG3’.

C. 3’AUU5’; 3’GXG5’; 3’XGA5’; 3’GXX5’.

D. 5’AUU3’; 5’GXG3’; 5’XGA3’; 5’GXX3’.

Lời giải:

mARN có trình tự nu là: 5’ AUU GXG XGA GXX 3’

Các bộ ba đối mã tương ứng là: 3’UAA5’; 3’XGX5’; 3’GXU5’; 3’XGG5’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận