ID12-458: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau:

Côđon5’UUA3’, 5’XUU3’, 5’XUG3’5’XXU3’, 5’XXX3’5’AXU3’, 5’AXG3’5’AGA3’, 5’AGG3’5’AAA3’
Axit amin tương ứngLơxin (Leu)Prôlin (Pro)Threônin (Thr)Acginin (Arg)Lizin (Lys)

Ở một loài sinh vật nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit có trình tự các axit amin: Pro – Arg – Lys – Thr. Trình tự nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit trên là

A. 3’ GGG TXT AAT TXG 5’.

B. 3’ GGA TXT AAT TGX 5’.

C. 5’ GGA TXX TTT TXG 3’.

D. 5’ XGT TTT TXT GGG 3’.

Lời giải:

Trình tự aa: Pro – Arg – Lys – Thr, trong đó có Lys được mã hóa bởi 5’AAA3’ → Bộ ba trên mạch mã gốc là 3’TTT5’ → loại A, B.

Trình tự aa: Pro – Arg – Lys – Thr m ARN:  5’XXU… hoặc 5’XXX

Trên mạch gốc: 3’GGA hoặc 3’GGG → Loại C

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận