ID12-3968: Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình săn mồi của một con diều dâu trong 3 tháng

Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình săn mồi của một con diều dâu trong 3 tháng ở một quần thể chuột. Sự thay đổi trong quần thể chuột có thể được giải thích hợp lý bằng

A. phiêu bạt di truyền.           

B. đột biến gen.

C. chọn lọc tự nhiên. 

D. giao phối không ngẫu nhiên.

Lời giải

Ta thấy chim thường bắt những con chuột màu trắng → Số lượng chuột màu trắng giảm dần.

Sự thay đổi trong quần thể chuột có thể được giải thích hợp lý bằng chọn lọc tự nhiên, những con chuột màu trắng kém thích nghi, dễ bị kẻ thù phát hiện và tiêu diệt, những con màu đen thì còn sống.

Đáp án C.