ID12-362: Một gen dài 2040 Å. Khi gen sao mã 1 lần, đã có 200 rG và 100 rX

Một gen dài 2040 Å. Khi gen sao mã 1 lần, đã có 200 rG và 100 rX lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen nói trên là:

A. A = T = G = X = 300

B. A = T = G = X = 600

C. A = T = 250 và G = X = 350

D. A = T = 350 và G = X = 250

Lời giải

Số nuclêôtit của gen là: N = 2040 : 3,4 × 2 = 1200 nuclêôtit

Số nuclêôtit loại G = rG + rX = 200 + 100 = 300 nuclêôtit

Số nuclêôtit loại A = 600 – 300 = 300 nuclêôtit

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận