ID12-339: Người ta tổng hợp một mARN từ một hỗn hợp nuclêôtit có tỉ lệ

Người ta tổng hợp một mARN từ một hỗn hợp nuclêôtit có tỉ lệ A: U: G: X = 2: 1: 3: 4. Nếu sự kết hợp trong quá trình tổng hợp là ngẫu nhiên thì tỷ lệ bộ ba mã có chứa nuclêôtit A là:

A. 48,8%

B. 51,2%

C. 72,6%

D. 78,4%

Lời giải:

Sử dụng tính chất biến cố đối.

Tỷ lệ nuclêôtit (U, G, X) = (1 + 3 + 4)/10 = 8/10

Tỉ lệ bộ ba có không chứa nu A là (8/10)3 = 64/125

Vậy tỉ lệ bộ ba chứa nu A là: (125-64) / 125 = 48.8%

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận