ID12-338: Người ta tổng hợp một mARN từ một hỗn hợp nuclêôtit có tỉ lệ

Người ta tổng hợp một mARN từ một hỗn hợp nuclêôtit có tỉ lệ A: U: G: X = 4: 3: 2: 1. Nếu sự kết hợp trong quá trình tổng hợp là ngẫu nhiên thì tỷ lệ bộ ba mã có chứa nuclêôtit A là:

A. 65,8%

B. 52,6%

C. 72,6%

D. 78,4%

Lời giải:

Sử dụng tính chất biến cố đối.

Tỷ lệ nuclêôtit (U, G, X) = (3 + 2 + 1)/10 = 6/10

Tỉ lệ bộ ba có không chứa nu A là (6/10)3 = 27/125

Vậy tỉ lệ bộ ba chứa nu A là: 98/125 = 78,4%

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận