ID12-340. Phân tử mARN của virut khảm thuốc lá có 80%U và 20% X

Phân tử mARN của virut khảm thuốc lá có 80%U và 20% X. Tỉ lệ các bộ ba mã sao chứa 2U và 1X trên mARN là:

A. 27,3%.

B. 38,4%.

C. 34,3%

D. 44,1%.

Lời giải:

Tỷ lệ bộ ba mã sao có chứa 2U và 1X là:\(C_3^2 \times {U^2} \times X = C_3^2 \times {0.8^2} \times 0.2 = 0.384\)

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận