ID12-334: Đặc điểm nào sau đây là sự khác biệt giữa quá trình nhân đôi

Đặc điểm nào sau đây là sự khác biệt giữa quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã của ADN?

A. Diễn ra trên ADN.

B. Mạch polinuclêôtit được tổng hợp kéo dài theo chiều từ 5’ → 3’.

C. Sử dụng nuclêôtit Uracin (U) trong quá trình tổng hợp.

D. Có sự tham gia của enzyme ADN polimeraza.

Lời giải:

Đặc điểm chỉ có ở quá trình nhân đôi, không có ở quá trình phiên mã là: có sự tham gia của enzyme ADN polimeraza.

A, B đều xảy ra ở cả hai quá trình.

C sai, do trong quá trình nhân đôi ADN, có giai đoạn tổng hợp đoạn ARN mồi, do enzyme ARN primase (thuộc họ ARN polimerase) tổng hợp, sử dụng nuclêôtit A, T, G, U làm nguyên liệu.

Đán án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận