ID12-335: Đặc điểm nào sau đây là sự khác biệt giữa quá trình nhân đôi

Đặc điểm nào sau đây là sự khác biệt giữa quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã của ADN?

A. Xảy ra trong nhân tế bào.

B. Mạch polinuclêôtit được tổng hợp kéo dài theo chiều từ 5’ → 3’.

C. Sử dụng nuclêôtit Uracin (U) trong quá trình tổng hợp.

D. Xảy ra trên cả 2 mạch của cùng một đoạn gen.

Lời giải:

A, B, C đều xảy ra ở cả hai quá trình.

D sai, do trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch đều được sử dụng làm khuôn mẫu trong khi quá trình phiên mã chỉ sử dụng mạch gốc 3’ – 5’ làm khuôn.

Chọn  D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận