ID12-333: Trong một chu kì tế bào, kết luận đúng về số lần nhân đôi của ADN

Trong một chu kì tế bào, kết luận đúng về số lần nhân đôi của ADN và phiên mã của gen cấu trúc trong nhân:

A. Số lần nhân đôi nhiều hơn số lần phiên mã.

B. Số lần nhân đôi ít hơn số lần phiên mã.

C. Số lần nhân đôi và số lần phiên mã bằng nhau.

D. Số lần nhân đôi gấp nhiều lần số lần phiên mã.

Lời giải:

Sự nhân đôi ADN phục vụ cho sự phân bào.

Sự phiên mã phục vụ cho sinh tổng hợp các chất trong tế bào.

Trong 1 chu kì tế bào, ADN chỉ nhân đôi duy nhất 1 lần và phiên mã nhiều lần → Số lần nhân đôi ít hơn số lần phiên mã.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận