ID12-328: Quá trình sao mã có tác dụng:

Quá trình sao mã có tác dụng:

A. Truyền nguyên liệu di truyền cho tế bào con trong phân bào

B. Tạo ra nguyên liệu để xây dựng tế bào

C. Tạo ra tính đa dạng ở sinh vật

D. Truyền thông tin mật mã về cấu trúc của prôtêin từ gen cấu trúc sang phân tử mARN

Lời giải:

Quá trình sao mã đã truyền thông tin về cấu trúc của prôtêin từ gen cấu trúc sang phân tử mARN

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận