ID12-327: Sau khi tổng hợp xong ARN thì?

Sau khi tổng hợp xong ARN thì?

A. Mạch gốc trên ADN bị enzim phân giải

B. ADN vẫn giữ nguyên trạng thái tháo xoắn để tổng hợp ARN thứ hai.

C. ADN vẫn liên kết với phân tử ARN cho tới khi ARN cần phải tổng hợp prôtêin thì mới tách ra

D. ADN nhanh chóng xoắn lại như cũ

Lời giải:

Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen trên ADN nhanh chóng xoắn lại như cũ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận