ID12-329: Quá trình sao mã không có vai trò nào sau đây?

Quá trình sao mã không có vai trò nào sau đây?

A. Truyền thông tin di truyền cho tế bào con trong phân bào

B. Tạo ra các loại ARN

C. Chuẩn bị cho tổng hợp prôtêin

D. Truyền thông tin mật mã về cấu trúc của prôtêin từ gen cấu trúc sang phân tử mARN

Lời giải:

Quá trình sao mã chỉ truyền thông tin về cấu trúc của prôtêin từ gen cấu trúc sang phân tử mARN mà không phải thông tin di truyền vì không phải tất cả các gen trong tế bào được phiên mã.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận