ID12-324: Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực

Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực

A. Cần môi trường nội bào cung cấp các nuclêôtit A,T,G,X

B. Chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất

C. Cần có sự tham gia của enzim ligaza

D. Chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen

Lời giải:

Quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên  mạch gốc, không diễn ra trên mạch bổ sung .

A sai, quá trình phiên mã cần cung cấp các nuclêôtit A, U, G, X

B sai, quá trình phiên mã diễn ra trên ở ADN trong nhân và ADN trong tế bào chất (ADN của ti thể và ADN của lục lạp)

C sai, không có sự tham gia của enzyme nối ligaza

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận