ID12-325. Nội dung nào sau đúng khi nói về phiên mã ở tế bào nhân thực?

Nội dung nào sau đúng khi nói về phiên mã ở tế bào nhân thực?

A. Phiên mã được thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN.

B. mARN sơ khai là mARN trưởng thành.

C. mARN sơ khai phải được cắt bỏ các exon và nối các intron lại với nhau tạo thành mARN trưởng thành.

D. mARN sơ khai phải được cắt bỏ các intron và nối các exon lại với nhau tạo thành mARN trưởng thành.

Lời giải:

Ở tế bào nhân thực, các mARN sơ khai còn chứa các đoạn intron – đoạn không có chức năng mã hóa. Do đó cần cắt bỏ các đoạn này đi, nối lại exon với nhau để tạo ra mARN trưởng thành.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận