ID12-283: Một plasmid có 10^4 cặp nuclêôtit tiến hành tự nhân đôi 3 lần

Một plasmid có 104 cặp nuclêôtit tiến hành tự nhân đôi 3 lần, số liên kết cộng hoá trị được hình thành giữa các nuclêôtit của ADN là:

A. 160000

B.159984. 

C. 139986 

D. 140000.

Lời giải

Plasmid là ADN dạng kép, vòng

→ Plasmid có 104 cặp nuclêôtit → có 2.10liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit

Gen tự nhân đôi 3 lần, tổng số liên kết cộng hóa trị được hình thành là :

N.(2k – 1) = 2.10x (23 – 1)= 140000

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận