ID12-284: Trên mạch 1 của một gen mạch thẳng có T = 400 nuclêôtit và

Trên mạch 1 của một gen mạch thẳng có T = 400 nuclêôtit và chiếm 25% số nuclêôtit của mạch. Gen này nhân đôi liên tiếp 3 lần, số liên kết hóa trị được hình thành trong cả quá trình nhân đôi của gen là

A. 25600.

B. 22400.

C. 25568.

D. 22386.

Lời giải

Mạch 1 có T1 = 400, chiếm 25% số nuclêôtit của mạch

→ Tổng số nuclêôtit của mạch là : 400 : 0,25 = 1600

→ Tổng số nuclêôtit của cả gen là : 1600 × 2 = 3200

→ Tổng số liên kết photphodieste của gen là : N – 2 = 3200 – 2  = 3198

Gen nhân đôi 3 lần, tổng số liên kết hóa trị được hình thành trong cả quá trình nhân đôi của gen là

(N – 2).(2k – 1) = 3198 x (23 – 1) = 22386

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận