ID12-282. Một gen ở sinh vật nhân thực có 450 nuclêôtit loại X và có số nuclêôtit

Một gen ở sinh vật nhân thực có 450 nuclêôtit loại X và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Tổng số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nuclêôtit ở hai mạch khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần là:

A. 11984

B. 4494

C. 10486

D. 20986

Lời giải

%X = 50% – %A = 50% – 20% = 30%

Tổng số nuclêôtit của gen là N = X : 0,3 = 450 : 0,3 = 1500

Tổng số liên kết hóa trị được hình thành là (N – 2).(2k – 1) = (1500 – 2).(23 – 1) = 10486

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận