ID12-281. Một gen ở sinh vật nhân thực có 450 nuclêôtit loại X và có số nuclêôtit

Một gen ở sinh vật nhân thực có 450 nuclêôtit loại X và có số nuclêôtit loại A chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Tổng số liên kết hóa trị được hình thành giữa hai mạch khi gen nhân đôi liên tiếp 5 lần là:

A. 69688

B. 2700

C. 138438

D. 674

Lời giải

%X = 50% – %A = 50% – 30% = 20%

Tổng số nuclêôtit của gen là N = X : 0,2 = 450 : 0,2 = 2250

Tổng số liên kết hóa trị được hình thành là (N – 2).(2k – 1) = (2250 – 2).(25 – 1) = 69688

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận