ID12-280. Số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit bị phá vỡ sau 1 lần nhân đôi

Số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit bị phá vỡ sau 1 lần nhân đôi của một gen có N nuclêôtit là:

A. N.

B. N – 2.

C. (N – 2) ×( 2k – 1)

D. 0

Lời giải

Liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit trong 1 mạch thì không bị phá vỡ khi nhân đôi.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận