ID12-279: Một gen có 3600 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với

Một gen có 3600 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng số nuclêôtit của gen. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ khi gen nhân đôi 4 lần là

A. 74880.

B. 4680.

C. 70200.

D. 57600.

Lời giải

Ta có G = X  và A = T nên ta có

%G – %A = 10% và %G + %A = 50% → G = 30 % và A = 20%

Số nuclêôtit loại G trong gen đó là 0.30 x 3600 = 1080

Số liên kết H trong một mạch là : H = N + G = 3600 + 1080 = 4680

Số liên kêt H bị phá vỡ khi gen nhân đôi 4 lần là : H.(2k – 1) = 4680 x (2 – 1)  = 70200

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận