ID12-278. Gen dài 510 nm và có tỉ lệ A/G = 2, khi tự nhân đôi ba lần liên tiếp

Gen dài 510 nm và có tỉ lệ A/G = 2, khi tự nhân đôi ba lần liên tiếp sẽ có số liên kết hydro bị hủy là:

A. 49000.

B. 24500.

C. 28000.

D. 10500.

Lời giải

Cách 1: N = L : 3,4 × 2 = 5100 : 3,4 × 2 = 3000 nu

A/G = 2 → A = 2G mà A + G = N/2

→ 2G + G = N/2

→ G = N/2 : 3 = 3000 : 2 : 3 = 500

A = 2G = 500 x 2 = 1000

Số liên kết H bị hủy là: H = A.2.(2k – 1) + G.3.(2k – 1) = 1000. 2. (23 – 1) + 500. 3. (23 – 1) = 24500

Cách 2:

N = L : 3,4 × 2 = 5100 : 3,4 × 2 = 3000

A/G = 2 → A = 2G mà A + G = N/2

→ 2G + G = N/2

→ G = N/2 : 3 = 3000 : 2 : 3 = 500

Số liên kết hiđrô của gen là H = N + G = 3000 + 500 = 3500

Số liên kết H bị hủy là : H.(2k – 1) = 3500x(23 – 1) = 24500

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận