ID12-272: Một gen tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành nên 3800

Một gen tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành nên 3800 liên kết hiđrô, trong đó số liên kết hiđrô giữa các cặp GX nhiều hơn số liên kết trong các cặp AT là 1000. Chiều dài của gen là :

A. 5100Å  

B. 3000Å

C. 2550Å

D.  2250Å

Lời giải

1/ Một gen tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành nên 3800 liên kết hiđrô: 2 x (2A + 3G) = 3800;

2/ Số liên kết hiđrô giữa các cặp GX nhiều hơn số liên kết trong các cặp AT là 1000: 2 x (3G – 2A) = 1000

Từ 1 và 2 → A = 350; G = 400.

→ Số nuclêôtit trên 1 mạch gen: A + G = 350 + 400 = 750.

→ Chiều dài gen: L = N/2 x 3,4 = 750 x 3,4 = 2550 Å.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận