ID12-271: Một gen có 3600 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với loại

Một gen có 3600 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng số nuclêôtit của gen.Tính số liên kết hiđrô được hình thành khi gen nhân đôi 4 lần?

A. 70200

B. 74880

C. 37440

D. 140400

Lời giải

Ta có G = X  và A = T nên ta có

%G – % A = 10% và %G +  % A = 50% → G = 30 % và A = 20%

Số nuclêôtit loại G trong gen đó là: 0,3 x 3600 = 1080

Số liên kết H trong gen là : H = 2A + 3G = 3600 + 1080 = 4680

Số liên kết H được hình thành khi gen nhân đôi 4 lần: 2H × (2x – 1) = 2 × 4680 × (2 – 1)  = 140400

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận