ID12-268. Gen dài 510 nm và có tỉ lệ A = 1/3 số nuclêôtit của gen, khi tự nhân đôi

Gen dài 510 nm và có tỉ lệ A = 1/3 số nuclêôtit của gen, khi tự nhân đôi hai lần liên tiếp sẽ có số liên kết hydro được hình thành là:

A. 14000.

B. 21000.

C. 105000.

D. 24000.

Lời giải

N = L : 3,4 x 2 = 5100 : 3,4 × 2 = 3000

A = 3000 × 1 : 3 = 1000 → G = 1500 – 1000 = 500

Số liên kết H của gen là: H = 2A + 3G = 2.1000 + 3.500 = 3500

Số liên kết H được hình thành sau 2 lần nhân đôi là: 2H × (2x – 1) = 3500. 2. (22 – 1) = 21000

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận