ID12-267. Số liên kết hydro được hình thành sau x lần nhân đôi của một gen là:

Số liên kết hydro được hình thành sau x lần nhân đôi của một gen là:

A. 2H×(2x – 1)

B. H×(2x – 1).

C. H×2x.

D. H×2x – 1

Lời giải

Tổng số liên kết hiđrô được hình thành sau k lần nhân đôi là: 2H× (2x – 1).

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận