ID12-266. Số liên kết hydro được hình thành sau k lần nhân đôi của một gen là:

Số liên kết hydro được hình thành sau k lần nhân đôi của một gen là:

A. H×2k.

B. H×(2k – 1).

C. 2H×(2k – 1)

D. H×2k – 1

Lời giải

Tổng số liên kết hiđrô được hình thành sau k lần nhân đôi là: 2H× (2k – 1).

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận