ID12-265: Một gen dài 5100Å thực hiện quá trình tự nhân đôi một số lần

Một gen dài 5100Å thực hiện quá trình tự nhân đôi một số lần. Môi trường nội bào đã cung cấp tổng số nuclêôtit tự do cho các thế hệ của quá trình tự sao nói trên là 93000. Số lần tự sao của gen nói trên là:

A. 5 lần

B. 6 lần.

C. 3 lần

D. 4 lần

Lời giải

Một gen có 5100Å → N = L/3,4 x 2 = 5100/3,4 x 2 = 3000 nuclêôtit

Tổng số gen con được tạo ra trong quá trình nhân đôi là : 93000 : 3000 = 31

Tổng số lượng phân tử ADN được tạo ra sau khi quá trình nhân đôi là : 31 + 1 = 32

Số lần nhân đôi của gen là k → 2k = 32 = 25

Vậy gen đó nhân đôi 5 lần 

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận