ID12-234: Có 8 phân tử ADN của một vi khuẩn chỉ chứa N15, nếu chuyển nó

Có 8 phân tử ADN của một vi khuẩn chỉ chứa N15 nếu chuyển nó sang môi trường chỉ có N14  thì sau 6 lần phân đôi liên tiếp có tối đa bao nhiêu vi khuẩn con còn chứa N15?

A. 0.

B. 16.

C. 504.

D. 496.

Lời giải

8 phân tử chỉ chứa N15, nhân đôi 6 lần liên tiếp trong môi trường N14

Theo nguyên tắc bán bảo toàn, có 8 x 2 = 16 phân tử chứa N15 – mỗi phân tử chứa 1 mạch cũ của 8 phân tử ban đầu

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận