ID12-233. Hai phân tử ADN chứa đoạn N15 có đánh dấu phóng xạ. Trong đó

Hai phân tử ADN chứa đoạn N15 có đánh dấu phóng xạ. Trong đó ADN thứ nhất được tái bản 3 lần, ADN thứ 2 được tái bản 4 lần đều trong môi trường chứa N14. Số phân tử ADN con chứa N15 chiếm tỷ lệ:

A. 8,33%

B. 75%

C. 12,5%

D. 16,7%

Lời giải

Số phân tử ADN được tạo ra từ sự nhân đôi của 2 phân tử ADN ban đầu là: 23 + 24 = 24 phân tử.

2 phân tử ADN ban đầu sẽ tạo ra → 4 phân tử con chứa 1 mạch của phân tử ADN mẹ, một mạch được tổng hợp mới.

Vậy có 4 phân tử ADN con chứa N15 và chiếm tỷ lệ là: 4/24 = 16,7%

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận