ID12-217. Một phân tử ADN “mẹ” tự nhân đôi n lần liên tiếp thì số ADN

Một phân tử ADN “mẹ” tự nhân đôi n lần liên tiếp thì số ADN con được tạo ra là:

A. n.

B. n2.

C. 2n.

D. 2n.

Lời giải

Công thức tính số ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi là 2n

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận